Posts Tagged ‘پیکسلوتو’

موگوچه از کنیا: اولین و احتمالا آخرین برنده پیکسلوتو

26 ژانویه 2008

حدود 13 ماه از افتتاح پیکسلوتو گذشت و طبق وعده داده شده برنده اولین دوره قرعه کشی توسط الکس تئو اعلام گردید.
کی.موگوچه از کنیا: مبلغ جایزه 153000 دلار

البته قرار بود مبلغ جایزه 1 میلیون دلار باشد و نه 153000 دلار، اما پرداخت این مبلغ زمانی میسر می شد که پیکسلهای سایت جدید الکس تئو به خوبی فروش رود.
اتفاقی که رخ نداد.
الکس تئو در این دور از برگزاری قرعه کشی تنها موفق به فروش حدود 15 درصد از پیکسلهای سایت خود شد.
باید منتظر ماند و دید الکس تئویی که تصمیم داشت راندهای 13 ماهه تبلیغاتی پیکسلوتو را بارها و بارها تکرار و هر بار علاوه بر میلیونر کردن یکی از بازدید کننده ها به قید قرعه، حدود 1 میلیون دلار هم خود به جیب بزند و حتی شرکتی را نیز با همین نام در انگلستان به ثبت رسمی رساند این کار را ادامه خواهد داد یا خیر.
من که فکر نمی کنم.
این در حالی است که جایزه تعلق گرفته به تنها برنده سایت او نیز بسیار کمتر از 1 میلیون دلار است.

Advertisements